ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านโนนตาล
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010103
PERCODE 6 หลัก760254
กระทรวง 10 หลัก1039760254
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนตาล
ชื่อ (อังกฤษ)Bannoontan
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโนนเมือง
อำเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์934412640
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.85752
Longitude
102.45705

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน