ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านข่าดอนเข็ม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010073
PERCODE 6 หลัก760030
กระทรวง 10 หลัก1039760030
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านข่าดอนเข็ม
ชื่อ (อังกฤษ)KHADONKHEM
หมู่ที่15
ถนนวังหมื่น-สร้างเสี่ยน
หมู่บ้าน
ตำบลหัวนา
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์931023671
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.047816
Longitude
102.421846

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน