ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านโนนสงเปลือย
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010108
PERCODE 6 หลัก760248
กระทรวง 10 หลัก1039760248
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนสงเปลือย
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONSONGPLUAY
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโนนสัง
อำเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.8717078955
Longitude
102.570081199

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน