ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านกุดแท่น
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010140
PERCODE 6 หลัก760146
กระทรวง 10 หลัก1039760146
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกุดแท่น
ชื่อ (อังกฤษ)kudtan
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน79
ตำบลกุดสะเทียน
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์833623279
อีเมล์แอดเดรสkudtan2555@hotmail.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.0184329639
Longitude
102.262953915

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน