ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านหนองแวงป่งสัง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010131
PERCODE 6 หลัก760275
กระทรวง 10 หลัก1039760275
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองแวงป่งสัง
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONGWAENGPONGSANG
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลปางกู่
อำเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์982435521
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1039760275
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.0114567
Longitude
102.5517077

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน