สพป.นภ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
390101087602481039760248 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสังโนนสัง 1 --1912614522312413322913922211708------------------------215102213ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
390101097602431039760243 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสังโนนสัง 1 --1312113422912612313112514421787------------------------21292414ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
390101107602441039760244 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสังโนนสัง 1 --618114291141915113181586------------------------72899ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101117602451039760245 บ้านโสกจานโนนสังโนนสังโนนสัง 1 --7171142121816110191181636------------------------7781010ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101137602471039760247 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสังโนนสัง 1 --1511412922512713112413212211616------------------------19082413ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390101147603011039760301 บ้านท่าศิลาบ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 --71511225181419121121406------------------------52876ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101157603021039760302 บ้านกุดแห่บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 -------------1-1-1---3-------------------------3--ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101167602971039760297 บ้านค้อบ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 --91121212181101171141151121866161141141443----------------151111417ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390101177602981039760298 บ้านหนองทุ่มบ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 --614110291615112161111496------------------------59873ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101187602991039760299 บ้านหนองนกเขียนบ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 --61811421018161916171466------------------------60885ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101197603001039760300 บ้านกุดฉิมบ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 --11161172718161131141181666------------------------838108ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


113/4 ม.12 ถนนอุดร-เลย ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000
Version.2022.2.KAOPUNHOT