สพป.นภ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
390101087602481039760248 บ้านโนนสงเปลือย2โนนสังโนนสัง39140โนนสัง 1 16.8717078955102.570081199
390101097602431039760243 โนนสังวิทยาสรรค์3โนนสังโนนสัง39140โนนสัง 1 872192880- -16.8680475668102.572672347
390101107602441039760244 บ้านโคกกลาง11บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง39140โนนสัง 1 083-3684568 -16.8544988041102.570127595
390101117602451039760245 บ้านโสกจาน7โนนสังโนนสัง39140โนนสัง 1 42375161- -16.8935838977102.580193174
390101137602471039760247 บ้านหนองแวงงิ้วตาก12โนนสังโนนสัง39140โนนสัง 1 16.8763163102.5406124
390101147603011039760301 บ้านท่าศิลา6บ้านท่าศิลาบ้านค้อโนนสัง39140โนนสัง 1 -- -16.8343106102.6147312
390101157603021039760302 บ้านกุดแห่8บ้านค้อโนนสัง39140โนนสัง 1 833583861 16.8856798102.600297
390101167602971039760297 บ้านค้อ1บ้านค้อโนนสัง39140โนนสัง 1 833583861 16.8874812102.6065307
390101177602981039760298 บ้านหนองทุ่ม5บ้านค้อโนนสัง39140โนนสัง 1 042-109884- -16.8621231828102.603563003
390101187602991039760299 บ้านหนองนกเขียน7บ้านค้อโนนสัง39140โนนสัง 1 nongnokhean760299@gmail.com http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1039760299&Area_CODE=390116.9207258322102.616757154
390101197603001039760300 บ้านกุดฉิม4บ้านค้อโนนสัง39140โนนสัง 1 986938879kruon2514@hotmail.com -16.8646836102.5895036