สพป.นภ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
390101397601451039760145 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง1บ้านกุดสะเทียนกุดสะเทียนศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 7 899423515- -17.033016102.257955
390101407601461039760146 บ้านกุดแท่น779กุดสะเทียนศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 7 833623279kudtan2555@hotmail.com -17.0184329639102.262953915
390101417601471039760147 บ้านวังคูณ5กุดสะเทียนศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 7 093-5109156 17.0621862152102.23734655
390101427601481039760148 บ้านนาทม4บ้านนาทมกุดสะเทียนศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 7 899423515natom.760148@gmail.com 17.0285239553102.243742737
390101437601491039760149 บ้านนาชุมแสง3กุดสะเทียนศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 7 854590891- www.bannachumsang.ac.th17.0343686102.2575391
390101447601501039760150 บ้านโนนเสถียร2กุดสะเทียนศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 7 17.0812961102.2604598
390102067601511039760151 หนองแกสระแก้ววิทยา1บ้านหนองแกหนองแกศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 7 42370317nongkaenongbua1@hotmail.com 17.0755158102.3012729
390102077601521039760152 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา6บ้านหนองโกหนองแกศรีบุญเรือง39140ศรีบุญเรือง 7 42315970 17.0494945102.2811208
390102087601531039760153 บ้านสำราญสุข7บ้านสำราญสุขหนองแกศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 7 938634255 17.1125917102.2994553
390102097601541039760154 กุดหานสามัคคี4151หนองแกศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 7 khudhan@gmail.com 17.049491102.2811216