สพป.นภ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
390101647601561039760156 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา4289โนนม่วงศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 3 986464195nsw_school@hotmail.com -17.1047023102.2159251
390101657601571039760157 บ้านโนนหว้าทอง1โนนม่วงศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 3 17.1394223863102.191556717
390101667601581039760158 บ้านตะเคียนทอง2บ้านตะเคียนทองโนนม่วงศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 3 042-109926 17.1331698102.1439342
390101677601591039760159 ฝายหินประชารักษ์6โนนม่วงศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 3 981023864 www.fhaihin.net17.1190133102.1610045
390101687601601039760160 บ้านมอเหนือ5282โนนม่วงศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 3 899412442 17.0809483457102.211507942
390101857601691039760169 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย5บ้านหล่อพัฒนายางหล่อศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 3 982983683 17.0407025048102.186458943
390101867601701039760170 บ้านดอนเกล็ด15บ้านศรีนครยางหล่อศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 3 -hanchangchai@gmail.com 17.060004908102.190467123
390101877601711039760171 บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้า2159ยางหล่อศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 3 06-1525-4744paka2481_sc@hotmail.co.th http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103976017117.021307102.206373
390101887601721039760172 บ้านสันป่าพลวง10ยางหล่อศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 3 42109940sunpaplung@gmail.com http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=103976017217.097467102.14921
390101897601731039760173 โนนสมบูรณ์วิทยา3บ้านโนนสมบูรณ์ยางหล่อศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 3 981023864 17.051699102.131542
390101977601971039760197 บ้านหนองกุงแก้ว4254หนองกุงแก้วศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 3 -- -17.1210517235102.094932857
390101987601981039760198 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์2บ้านโนนสะอาดหนองกุงแก้วศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 3 854542860noodear.atpooh@gmail.com -17.0738186588102.111266367
390101997601991039760199 บ้านคอกวัว3บ้านคอกวัวหนองกุงแก้วศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 3 935729978khokwua39010199@gmail.com -17.0859383102.1087582
390102007602001039760200 บ้านผาสุก5หนองกุงแก้วศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 3 633136599chantra2809@gmail.com -17.135418102.035564
390102017602011039760201 บ้านหนองคังคา1บ้านหนองคังคาหนองกุงแก้วศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 3 866456532 17.0672419102.1149791
390102027602021039760202 บ้านนาสำราญรุ่งเรือง66หนองกุงแก้วศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 3 939533053 17.157765102.1123788