สพป.นภ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
390101797601271039760127 หนองม่วงชมพูทอง5132เมืองใหม่ศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 1 821141143nongmuangchomphuthong@gmail.com www.facebook.com/?ç???¹˹ͧ??ǧ???ٷͧ-11130843732244116.987682152102.284412978
390101807601301039760130 บ้านห้วยไผ่12100เมืองใหม่ศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 1 17.011565102.28513
390101817601381039760138 บ้านมอใต้9บ้านมอใต้เมืองใหม่ศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 1 42354247- 16.9516271102.2776715
390101827601241039760124 เมืองใหม่วิทยา2เมืองใหม่ศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 1 42353366 mmw.ac.th16.9678955496102.275973062
390101837601251039760125 บ้านหนองทุ่งมน11134เมืองใหม่ศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 1 091-3675649 16.9878459338102.299049053
390101847601261039760126 บ้านโนนสว่างโนนสง่า6 10เมืองใหม่ศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 1 084-7431634k.khanawut@gmail.com -17.0310686039102.319612344
390102157601281039760128 กุดจิกวิทยา7บ้านหันนางามหันนางามศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 1 081-6019727goodjikwittaya@hotmail.com 17.0021063102.2545997
390102177601311039760131 บ้านโปร่งแจ้ง2143หันนางามศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 1 819748661prongjang@hotmail.com http://school.obec.go.th/prongjangs16.9830050846102.262186356
390102187601321039760132 บ้านห้วยกวางทอง370หันนางามศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 1 uk_27@outlook.co.th 16.99878399102.2328531
390102197601391039760139 บ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง"5178 บ้านนาดีหันนางามศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 1 42353578suda.sirchan@gmail.com www.bannadee.com16.9627538729102.267662853