สพป.นภ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
390101697601611039760161 บ้านโนนสะอาด1บ้านโนนสะอาดโนนสะอาดศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 5 -kaewpipop@gmail.com -16.97192102.133472
390101707601621039760162 โนนคูณวิทยา4187โนนสะอาดศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 5 817495188 16.9630889115102.177438991
390101717601631039760163 ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยา5บ้านทุ่งโพธิ์โนนสะอาดศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 5 965591453t484701206_@hotmail.com -16.979745102.2182455
390101727601641039760164 บ้านโต่งโต้น7โนนสะอาดศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 5 16.9545922102.1986288
390101737601661039760166 บ้านวังโปร่ง3บ้านวังโปร่งโนนสะอาดศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 5 885612939- http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103976016617.0141787195102.186806314
390101747601651039760165 บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง8บ้านวังโพนโนนสะอาดศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 5 934523346- -16.9234857102.1105478
390101757601671039760167 หินตลาดศรีสง่าวิทยา2145โนนสะอาดศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 5 828374589hintaladsrisanga@gmail.com gg.gg/hintalad16.9472395102.1051858
390101767601681039760168 หินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทอง1515โนนสะอาดศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 5 892740539 16.9540657102.0637009
390101777601871039760187 วังแคนวังคูณวิทยา6บ้านวังแคนโนนสะอาดศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 5 314142 16.917967102.147948
390101787601881039760188 บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)10164โนนสะอาดศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 5 -- -16.9230161894102.158500416