สพป.นภ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
390101457601891039760189 บ้านทรายมูล7ทรายทองศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 4 817086970- -16.8348522102.3659229
390101467601901039760190 บ้านหนองอุ6151ทรายทองศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 4 879533418- http://www.nong-u.ac.th16.8836355871102.31260787
390101477601911039760191 บ้านหนองขามท่างาม4ทรายทองศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 4 nongkhamtangamschool@gmail.com -16.8518978102.3367618
390101487601921039760192 บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮด5ทรายทองศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 4 -- https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=103976019216.88503966102.3304912
390102107601401039760140 ดอนปอวิทยา2บ้านดอนปอหนองบัวใต้ศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 4 634360505donporwittaya@gmail.com https://sites.google.com/site/donporwittaya/16.919096102.368535
390102117601411039760141 บ้านนาทับควาย8139หนองบัวใต้ศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 4 085-7456939toy.laopeng@gmail.com 16.9546192102.3359435
390102127601441039760144 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด5บ้านบุ่งแก้วหนองบัวใต้ศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 4 16.8767526754102.364466227
390102137601421039760142 บ้านหนองโน7บ้านหนองโนหนองบัวใต้ศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 4 819653708 www.bannongno.com16.94689755102.3730602
390102147601431039760143 บ้านสร้างเสี่ยน3หนองบัวใต้ศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 4 42002274srangsean@gmail.com 16.8939353931102.364547149