ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านหนองทุ่ม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010117
PERCODE 6 หลัก760298
กระทรวง 10 หลัก1039760298
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองทุ่ม
ชื่อ (อังกฤษ)Nongthom school
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านค้อ
อำเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042-109884
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.8621231828
Longitude
102.603563003

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน