ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านข่าน้อย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010088
PERCODE 6 หลัก760286
กระทรวง 10 หลัก1039760286
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านข่าน้อย
ชื่อ (อังกฤษ)Bankhanoi
หมู่ที่3
ถนนโนนสัง-ศรีบุญเรือง
หมู่บ้านบ้านข่าน้อย
ตำบลโคกม่วง
อำเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.8672741
Longitude
102.4011375

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน