ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านนาทับควาย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010211
PERCODE 6 หลัก760141
กระทรวง 10 หลัก1039760141
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาทับควาย
ชื่อ (อังกฤษ)Natubkwai
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน139
ตำบลหนองบัวใต้
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์085-7456939
อีเมล์แอดเดรสtoy.laopeng@gmail.com
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.9546192
Longitude
102.3359435

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน