ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านหนองผือท่าปากเป่ง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010158
PERCODE 6 หลัก760180
กระทรวง 10 หลัก1039760180
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองผือท่าปากเป่ง
ชื่อ (อังกฤษ)NONGPUATHAPAKPENG
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนากอก
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์611188015
อีเมล์แอดเดรส Nongphue35@gmail.com
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.8956031
Longitude
102.2360091

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน