ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านโสกก้านเหลือง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010126
PERCODE 6 หลัก760274
กระทรวง 10 หลัก1039760274
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโสกก้านเหลือง
ชื่อ (อังกฤษ)Bansokkanluang
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านถิ่น
อำเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์956630613
อีเมล์แอดเดรสsokkanleng2014@hotmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1039760274
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.9936096
Longitude
102.5574358

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน