ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
นิคมโคกม่วงศรีสมพร
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010121
PERCODE 6 หลัก760277
กระทรวง 10 หลัก1039760277
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)นิคมโคกม่วงศรีสมพร
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านถิ่น
อำเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.0012399
Longitude
102.5143873

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน