ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านหัวขัว
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010083
PERCODE 6 หลัก760261
กระทรวง 10 หลัก1039760261
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหัวขัว
ชื่อ (อังกฤษ)BANHUAKHUA
หมู่ที่710
ถนนสายหนองบัว-โนนสัง
หมู่บ้านบ้านหัวขัว
ตำบลกุดดู่
อำเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์086-2199434
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.9213183
Longitude
102.5927406

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน