ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านหนองเม็ก
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010081
PERCODE 6 หลัก760259
กระทรวง 10 หลัก1039760259
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองเม็ก
ชื่อ (อังกฤษ)Ban-nongmek
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกุดดู่
อำเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.9630463484
Longitude
102.638846689

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน