ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านดอนหัน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010076
PERCODE 6 หลัก760056
กระทรวง 10 หลัก1039760056
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอนหัน
ชื่อ (อังกฤษ)Donhun
หมู่ที่10
ถนนวังหมื่นสร้างเสี่ยน
หมู่บ้านบ้านดอนหัน
ตำบลหัวนา
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์847930039
อีเมล์แอดเดรสdonhunschool99@gmail.com
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.0047596
Longitude
102.4034938

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน