ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตย
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010070
PERCODE 6 หลัก760059
กระทรวง 10 หลัก1039760059
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตย
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Pekfauyhuaitoei
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลหนองหว้า
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์887383479
อีเมล์แอดเดรสpekfauy.school.nb.1@gmail.com
เว็บไซต์https://sites.google.com/view/pekfauyschool
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.1490273957
Longitude
102.332579262

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน