ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านภูพานคำ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010025
PERCODE 6 หลัก760078
กระทรวง 10 หลัก1039760078
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านภูพานคำ
ชื่อ (อังกฤษ)BANPHUPANCOME
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านภูพานคำ
ตำบลโนนทัน
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์42109903
อีเมล์แอดเดรสphupankum@gmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec./infoweb/index.php?School_ID=1039760078
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.2591265
Longitude
102.4864139

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน