ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010013
PERCODE 6 หลัก760025
กระทรวง 10 หลัก1039760025
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา
ชื่อ (อังกฤษ)nonsomboonpattana
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนสมบูรณ์
ตำบลนามะเฟือง
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.0512495674
Longitude
102.509844735

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน