ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก39010001
PERCODE 6 หลัก760043
กระทรวง 10 หลัก1039760043
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)posresaadvittaya
หมู่ที่14
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกุดจิก
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์42640103
อีเมล์แอดเดรสpose_school@hotmail.co.th
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.32441415
Longitude
102.3932436

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน