ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง"
โรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010219
PERCODE 6 หลัก760139
กระทรวง 10 หลัก1039760139
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง"
ชื่อ (อังกฤษ)Bannadee kururadbumrung
หมู่ที่5
ถนนอุดรธานี - ชุมแพ
หมู่บ้าน178 บ้านนาดี
ตำบลหันนางาม
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์42353578
อีเมล์แอดเดรสsuda.sirchan@gmail.com
เว็บไซต์www.bannadee.com
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.9627538729
Longitude
102.267662853

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน