ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านสร้างเสี่ยน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010214
PERCODE 6 หลัก760143
กระทรวง 10 หลัก1039760143
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสร้างเสี่ยน
ชื่อ (อังกฤษ)SRANG_SIAN
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลหนองบัวใต้
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์42002274
อีเมล์แอดเดรสsrangsean@gmail.com
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.8939353931
Longitude
102.364547149

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน