ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านสำราญสุข
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010208
PERCODE 6 หลัก760153
กระทรวง 10 หลัก1039760153
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสำราญสุข
ชื่อ (อังกฤษ)samransuk
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านสำราญสุข
ตำบลหนองแก
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์938634255
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.1125917
Longitude
102.2994553

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน