ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านนาสำราญรุ่งเรือง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010202
PERCODE 6 หลัก760202
กระทรวง 10 หลัก1039760202
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาสำราญรุ่งเรือง
ชื่อ (อังกฤษ)NASUMRANRUNGREUNG
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน6
ตำบลหนองกุงแก้ว
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์939533053
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.157765
Longitude
102.1123788

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน