ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านหนองคังคา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010201
PERCODE 6 หลัก760201
กระทรวง 10 หลัก1039760201
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองคังคา
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONGKANGKHA
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองคังคา
ตำบลหนองกุงแก้ว
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์866456532
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.0672419
Longitude
102.1149791

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน