ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านคอกวัว
รหัส
SMIS 8 หลัก39010199
PERCODE 6 หลัก760199
กระทรวง 10 หลัก1039760199
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคอกวัว
ชื่อ (อังกฤษ)khokwua
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านคอกวัว
ตำบลหนองกุงแก้ว
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์935729978
อีเมล์แอดเดรสkhokwua39010199@gmail.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.0859383
Longitude
102.1087582

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน