ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก39010198
PERCODE 6 หลัก760198
กระทรวง 10 หลัก1039760198
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์
ชื่อ (อังกฤษ)bannonsa-ardrachuphatham
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนสะอาด
ตำบลหนองกุงแก้ว
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์854542860
อีเมล์แอดเดรสnoodear.atpooh@gmail.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.0738186588
Longitude
102.111266367

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน