ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านห้วยหว้าวังทอง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010195
PERCODE 6 หลัก760195
กระทรวง 10 หลัก1039760195
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยหว้าวังทอง
ชื่อ (อังกฤษ)huaywawangtong
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลศรีบุญเรือง
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์647783149
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.9149249119
Longitude
102.301662775

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน