ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านหนองบัวน้อย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010193
PERCODE 6 หลัก760136
กระทรวง 10 หลัก1039760136
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองบัวน้อย
ชื่อ (อังกฤษ)Nongbuanoy
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลศรีบุญเรือง
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์81996157
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.9225957
Longitude
102.2364833

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน