ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านโคกสูงโคกสวรรค์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010192
PERCODE 6 หลัก760135
กระทรวง 10 หลัก1039760135
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกสูงโคกสวรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)koksoongkoksawarn
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านโคกสูง
ตำบลศรีบุญเรือง
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์930988757
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.9594155
Longitude
102.2276605

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน