ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านศรีบุญเรือง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก39010190
PERCODE 6 หลัก760133
กระทรวง 10 หลัก1039760133
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านศรีบุญเรือง
ชื่อ (อังกฤษ)Sribunruang
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลศรีบุญเรือง
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์42353570
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://www.facebook.com/groups/bansribunruang/
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.9312799718
Longitude
102.263385984

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน