ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
โนนสมบูรณ์วิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010189
PERCODE 6 หลัก760173
กระทรวง 10 หลัก1039760173
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โนนสมบูรณ์วิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Nonsomboonwittaya
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนสมบูรณ์
ตำบลยางหล่อ
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์981023864
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.051699
Longitude
102.131542

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน