ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านโนนสว่างโนนสง่า
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010184
PERCODE 6 หลัก760126
กระทรวง 10 หลัก1039760126
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนสว่างโนนสง่า
ชื่อ (อังกฤษ)bannonsawangnonsagar
หมู่ที่6 10
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเมืองใหม่
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์084-7431634
อีเมล์แอดเดรสk.khanawut@gmail.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.0310686039
Longitude
102.319612344

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน