ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านหนองทุ่งมน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010183
PERCODE 6 หลัก760125
กระทรวง 10 หลัก1039760125
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองทุ่งมน
ชื่อ (อังกฤษ)Nongtungmon
หมู่ที่11
ถนนอุดรฯ-ชุมแพ
หมู่บ้าน134
ตำบลเมืองใหม่
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์091-3675649
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.9878459338
Longitude
102.299049053

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน