ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านมอใต้
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010181
PERCODE 6 หลัก760138
กระทรวง 10 หลัก1039760138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านมอใต้
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Motai
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านมอใต้
ตำบลเมืองใหม่
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์42354247
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.9516271
Longitude
102.2776715

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน