ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
หินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทอง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010176
PERCODE 6 หลัก760168
กระทรวง 10 หลัก1039760168
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทอง
ชื่อ (อังกฤษ)hintalassrisangawittaya sakasripootong
หมู่ที่15
ถนน
หมู่บ้าน15
ตำบลโนนสะอาด
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์892740539
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.9540657
Longitude
102.0637009

KM.

นางสาว ปาณิศา เขาลา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
นางสาว อุดมลักษณ์ ประพงษ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2591
นางสาว นรินทร์ธร สุปัญญา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2594
นางสาว สายฝน เจริญ
ตำแหน่งลูกจ้างประจำ(พนักงานธุรการ)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2635
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน