ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านมอเหนือ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010168
PERCODE 6 หลัก760160
กระทรวง 10 หลัก1039760160
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านมอเหนือ
ชื่อ (อังกฤษ)MONUE
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน282
ตำบลโนนม่วง
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์899412442
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.0809483457
Longitude
102.211507942

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน