ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านตะเคียนทอง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010166
PERCODE 6 หลัก760158
กระทรวง 10 หลัก1039760158
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตะเคียนทอง
ชื่อ (อังกฤษ)Bantakhianthong
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านตะเคียนทอง
ตำบลโนนม่วง
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042-109926
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.1331698
Longitude
102.1439342

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน