ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านวังไฮ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010161
PERCODE 6 หลัก760183
กระทรวง 10 หลัก1039760183
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังไฮ
ชื่อ (อังกฤษ)BANWUNGHAI
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน36/2
ตำบลนากอก
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์943902666
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.8911437356
Longitude
102.170760083

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน