ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านแกท่าวารี
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010159
PERCODE 6 หลัก760181
กระทรวง 10 หลัก1039760181
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแกท่าวารี
ชื่อ (อังกฤษ)BANKAETAWAREE
หมู่ที่6
ถนนอุดร- ชุมแพ
หมู่บ้านบ้านแก
ตำบลนากอก
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์859291199
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.8740136899
Longitude
102.187133964

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน