ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านโคกสนั่น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010157
PERCODE 6 หลัก760179
กระทรวง 10 หลัก1039760179
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกสนั่น
ชื่อ (อังกฤษ)koksanun
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนากอก
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์909274264
อีเมล์แอดเดรสchompoo_baba@hotmail.com
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.9199698347
Longitude
102.184474679

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน