ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านโคกสนั่น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010157
PERCODE 6 หลัก760179
กระทรวง 10 หลัก1039760179
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกสนั่น
ชื่อ (อังกฤษ)koksanun
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนากอก
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์909274264
อีเมล์แอดเดรสchompoo_baba@hotmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.9199698347
Longitude
102.184474679

KM.

นาย ประสิทธิ์ คำพิลา
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2577
นาง สรชา แซ่อึ้ง