ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านโนนงาม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก39010156
PERCODE 6 หลัก760178
กระทรวง 10 หลัก1039760178
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนงาม
ชื่อ (อังกฤษ)non-ngam school
หมู่ที่21
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนงาม-โนนเกษม
ตำบลนากอก
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042003442-3
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.8954744883
Longitude
102.213884039

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน