ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
ชุมชนบ้านนากอก
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010152
PERCODE 6 หลัก760174
กระทรวง 10 หลัก1039760174
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านนากอก
ชื่อ (อังกฤษ)Choomchonbannakok
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนากอก
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์856070125
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.9080861
Longitude
102.1994937

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน