ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านทรายมูล
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก39010145
PERCODE 6 หลัก760189
กระทรวง 10 หลัก1039760189
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทรายมูล
ชื่อ (อังกฤษ)Saimoon
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทรายทอง
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์817086970
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.8348522
Longitude
102.3659229

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน