ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010139
PERCODE 6 หลัก760145
กระทรวง 10 หลัก1039760145
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง
ชื่อ (อังกฤษ)bankudsatien maisrithong
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านกุดสะเทียน
ตำบลกุดสะเทียน
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์899423515
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.033016
Longitude
102.257955

KM.

นาย ทินกร สุวรรณพรหม
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2568
นาง สุดาพร ชัยปัญหา